Doorgaan naar inhoud

Affiliate Partner B2B

Ontdek dan hier de 4 gemakkelijke mogelijkheden die SkinnyLove je biedt

Vermeld een SkinnyLove pakket in een e-mail naar uw klanten toe

U heeft geen e-mail lijst of website... geen probleem. Verdien dan gemakkelijk wat extra via uw sociale media.

Plaats een link naar een SkinnyLove pakket op uw website

Geef uw klanten in uw zaak een eigen link - op maat voor u - mee

U leest het correct en er zijn geen addertjes onder het gras. 1. U hoeft niets te investeren en geen producten van ons aan te kopen 2. Er rust geen enkele verplichting op u om onze producten of pakketten betalend te promoten. Het spreekt voor zich dat hoe meer mensen u bereikt met uw aanbod, hoe groter het aantal pakketten dat waarschijnlijk aangekocht zal worden en bijgevolg ook de grootte van uw commissie. Enkele basisregels zijn: 1. Elke rechtspersoon kan deelnemer worden van het partner programma van SkinnyLove.be 2. Het is ter beoordeling van SkinnyLove of een aanvrager als deelnemer aan het affiliate programma wordt toegelaten. SkinnyLove is gerechtigd deelname te weigeren zonder opgave van redenen. 3. Iedere website die deel neemt aan het affiliatepartner programma van SkinnyLove.be dient zich te onthouden van:
  • erotisch, gewelddadig of pornografisch karakter
  • misleiden van derden
  • schenden van auteurs-, merk-, portret- of andere rechten van derden
  • bevorderen, aanprijzen of ontplooien van illegale activiteiten
  • conflicterende of aanstootgevende content m.b.t. SkinnyLove.be
  • discriminerend of aanstootgevend karakter
4. Opname van links naar SkinnyLove.be in nieuwsbrieven is toegestaan mits deze nieuwsbrieven voldoen aan het op-in / opt-out principe. Spam in, welke vorm dan ook, is absoluut niet toegestaan. 5. De verkopen worden gemeten aan de hand van cookies. Deze cookies hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. Alle metingen van SkinnyLove.be zijn bindend. Uitbetaling geschiedt uitsluitend op basis van metingen van SkinnyLove.be. Storingen, technische fouten en onterecht gegenereerde verkopen voorbehouden. Een affiliate overeenkomst is pas geldig nadat er via een lid van ons sales team een overeenkomst dienaangaande ondertekend werd. De inhoud van die overeenkomst en de daaraan gevoegde algemene voorwaarden zijn bindend voor beide partijen en overstemmen elke andere aanduiding of vermelding.