Doorgaan naar inhoud
Oude en Nieuw: de geschiedenis van goede voornemens en vieringen

Oude en Nieuw: de geschiedenis van goede voornemens en vieringen

Het is oudejaarsavond: de FOMO (fear of missing out of angst om dingen te missen) slaat toe als je geen feest hebt om bij te wonen of een partner om te zoenen als de klok middernacht slaat. De volgende ochtend neem je je voor om het nieuwe jaar beter te maken door af te vallen, meer te bewegen, te stoppen met roken of een andere op je gezondheid gerichte verandering door te voeren.

Dit artikel bevat geen tips om je goede voornemens beter vol te houden. Als je die wil, lees dan dit artikel.

Waarom zou je dit artikel dan wel lezen?

Om enkele leuke weetjes op te doen over het vieren van oud en nieuw en het idee van de goede voornemens. Om je extra te motiveren eens je beseft dat goede voornemens van alle tijden zijn. Dat het dus heel normaal is dat jij er op dit moment ook mee bezig bent. Lees mee. Het is best interessant.

Nieuwjaarsvieringen bestaan al een hele tijd - meer dan 4.000 jaar - maar goede voornemens gingen niet altijd over afvallen of de liefde vinden. Bijna elke oude cultuur heeft wel een of andere religieuze traditie of feestdag die verband houdt met het begin van het nieuwe jaar. 

In de oudheid werden bij goede voornemens beloften gedaan en offers gebracht aan goden, werd gebeden om een vruchtbare oogst en werd gezworen schulden af te lossen in de hoop dat spirituele wezens mensen zouden zegenen met voorspoed.

Maar hoe zijn we daar vanuit gekomen tot waar we ons nu bevinden, nu de meeste nieuwjaarsvoornemens een of andere vorm van zelfverbetering inhouden, zoals gezonder eten, afslanken, meer sporten of minder alcohol gebruiken?

Hoewel moderne nieuwjaarsvoornemens meer seculier dan religieus zijn, verschilt het concept in zijn geheel niet echt sterk. Een seculiere belofte of hoop op goede dingen in het komende jaar is een meestal moderne versie van zeer oude tradities die gebaseerd zijn op religieuze traditie. Dus hoewel onze specifieke doelen zijn veranderd, is onze wens om beter te leven het niet.

Nieuwjaarsvieringen gaan terug tot ongeveer 3.000 voor Christus, aan het begin van het Bronzen Tijdperk.

5.000 jaar geleden in het oude Egypte (rond 3000 v. Chr.)

In het oude Egypte namen mensen deel aan een feest dat Wepet Renpet heette, wat vertaald "opening van het jaar" betekent. Hoewel er geen gedocumenteerde geschiedenis is van Nieuwjaarsresoluties zo vroeg in de geschiedenis, weten historici dat de oude Egyptenaren de jaarwisseling wel degelijk vierden. Met veel eten, alcohol en seks, kenmerken die ook in moderne Nieuwjaarsvieringen voorkomen.

Wepet Renpet lijkt samen te vallen met de jaarlijkse overstroming van de rivier de Nijl, die plaatsvond rond midzomer. De oude Egyptenaren vierden het Nieuwjaar waarschijnlijk op dit tijdstip omdat de overstroming van de rivier betekende dat de landbouwgronden vruchtbaar zouden zijn voor het komende jaar. Genoeg reden om feest te vieren als je leven afhangt van de landbouw.

4.000 jaar geleden in Babylon (rond 2000 v. Chr.)

De meeste historici geloven dat de Babyloniërs de eersten waren die nieuwjaarsvoornemens maakten zoals wij dat vandaag doen, hoewel deze beroemde antieke stad haar nieuwjaarsfeest in maart hield en niet in januari, in overeenstemming met een landbouwjaar. De Babyloniërs plantten elk jaar midden maart nieuwe gewassen en vierden deze gebeurtenis met een groots 12-daags feest, Akitu genaamd.

Tijdens dit religieuze feest kroonden de Babyloniërs een nieuwe koning of verkondigden zij hun trouw aan de bestaande koning. Burgers zwoeren ook hun goden schulden af te lossen, en beloofden geleende goederen terug te geven. Deze beloften en verklaringen worden beschouwd als de eerste goede voornemens voor het nieuwe jaar.

3.000 jaar geleden in China (rond 1000 v. Chr.)

Het Chinees Nieuwjaar wordt ook vandaag nog op grote schaal gevierd en historici denken dat het meer dan 3.000 jaar geleden tijdens de Shang Dynastie is ontstaan. Het Chinese Nieuwjaar, gekenmerkt door praalwagens, kostuums en versieringen, begon eigenlijk als een manier om het aanplantingsseizoen in de lente te vieren, hoewel de traditie nu in volksverhalen is gehuld.

Volgens één bron begon de viering toen dorpelingen hun huizen versierden met brandende bamboe en harde geluiden maakten om Nian af te weren, een wezen dat op mensen zou jagen. "Nian" is toepasselijk het Chinese woord voor "jaar". Het Chinese Nieuwjaar vindt elk jaar plaats in februari (volgens westerse kalenders) en duurt 15 dagen, van een nieuwe maan tot een volle maan. De Chinezen waren ook de eersten die vuurwerk gebruikten tijdens hun Nieuwjaarsviering.

2.000 jaar geleden in het oude Rome (46 v. Chr.)

In Rome veranderde keizer Julius Caesar letterlijk de Romeinse kalender om de kalender van 365 dagen te creëren die we nu kennen. Voorheen was de kalender waanzinnig verwarrend en verschilde meer dan een maand door politieke redenen en een algemeen gebrek aan kennis.

Dus in het jaar 46 voor Christus - bekend als het "langste jaar in de geschiedenis" - verlengde Caesar het jaar tot 455 dagen en verklaarde 1 januari tot het nieuwe jaar. In die tijd voegde Caesar ook om de vier jaar een extra dag aan de kalender toe (nu bekend als schrikkeljaar) om te voorkomen dat de kalender uit de pas zou lopen met de omwenteling van de aarde rond de zon.

De maand januari is genoemd naar de Romeinse god Janus, de god van "doorgangen, bogen en een nieuw begin". De Romeinen brachten in de oudheid offers aan Janus in de hoop dat de god hun voorspoed zou schenken. Janus zou twee gezichten hebben, één dat naar het nieuwe jaar keek en één naar het afgelopen jaar, als symbool van een wakend oog terwijl de Romeinen vooruitgingen en hun nieuwjaarsbeloften vervulden.

1.000 jaar geleden in westerse beschavingen (rond het jaar 1.000 na Christus)

Tijdens de Middeleeuwen (rond 500 tot 1.500 na Chr.) raakte de Juliaanse kalender uit de gratie door een fout van 11 minuten die resulteerde in zeven extra kalenderdagen tegen het jaar 1.000. De mensen raakten in de war over de kalender en verschillende samenlevingen vierden het nieuwe jaar op verschillende tijdstippen van het jaar.

Middeleeuwse ridders zouden aan het eind van elk jaar hun gelofte van ridderlijkheid hernieuwen door hun hand op een pauw te leggen (of op een fazant, als er geen pauw beschikbaar was) en zich opnieuw te verbinden aan de code van ridderlijkheid. Hoeveel waarheid er schuilt in deze versie van de nieuwjaarsresoluties is onduidelijk, maar het is leuk om er even bij stil te staan. 

Moderne en postmoderne tradities (jaar 1500 A.D. tot nu)

Paus Gregorius XIII kwam in de jaren 1.570 tussenbeide om het kalenderprobleem op te lossen en in 1.582 werd de Gregoriaanse kalender ingevoerd, die het nieuwe jaar weer op 1 januari instelde. Hij deed dit door het schrikkelschema aan te passen en gewoon 10 dagen van de kalender af te halen om het schema opnieuw in te stellen. Kun je je voorstellen dat je wordt verteld om gewoon 10 dagen vooruit te gaan?

Hoe dan ook, de mensen gebruiken vandaag de dag nog steeds de Gregoriaanse kalender, omdat die het dichtst in de buurt komt van de omwenteling van de aarde rond de zon, dus de meeste samenlevingen vieren het nieuwe jaar nog steeds op 1 januari.

Hoe de goede voornemens voor het nieuwe jaar in de loop van de tijd veranderden

Vandaag, meer dan 5.000 jaar na de vroegst bekende Nieuwjaarsviering, beloven mensen nog steeds het nieuwe jaar in te gaan met beter gedrag, of ze nu beloven gezonder te eten, meer te bewegen, schulden af te lossen, meer te bidden, minder te drinken, te stoppen met roken, harder te werken of hun relaties te verbeteren.

Nieuwjaarsvoornemens hebben altijd in het teken gestaan van beter worden, maar wat betreft de vraag wanneer de verschuiving van religieuze naar niet-religieuze voornemens plaatsvond is er geen harde datum. De meeste historici zijn het erover eens dat deze overgang plaatsvond in het tijdperk na de Verlichting, rond het einde van de 18e eeuw, toen mensen zich misschien voornamen om harder te werken, meer geld te verdienen en dat soort dingen.

Wat we wel weten is dat voornemens zijn mee veranderd met de behoeften van samenlevingen.

Oude beschavingen baden voor een oogst of een leven zonder zonde, maar moderne voornemens zijn nu een projectie van een samenleving die niet dezelfde extreme behoeften heeft als vroeger. We leven nu in een periode van overschot en overdaad, dus onze voornemens zijn eenvoudiger, seculier en meer individueel geworden.

Vorig artikel Goede voornemens voor het nieuwe jaar - Zal het jou in 2022 lukken?
Volgend artikel De 8 redenen om dewelke goede voornemens vaak mislukken (ik herken mezelf het sterkt in reden # 3)